Kompetencje organów szkoły

Kompetencje Dyrektora szkoły określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Statut Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Statut Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Kompetencje samorządu uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Statut Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Statut Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Gałaszewska

Data wytworzenia: 2017-11-16

Wprowadzający: Katarzyna Gałaszewska

Data modyfikacji: 2017-11-16

Opublikował: Katarzyna Gałaszewska

Data publikacji: 2017-11-16